Regulamin

REGULAMIN

VII Biegi Uliczne Pamięci Jana Pawła II w Skorzewie – 30 maja 2015 r.

(2 bieg w ramach cyklu: „Biegowe Grand Prix Ziemi Kościerskiej 2015)

 

 

I – Cele imprezy:

– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywności ograniczającej ryzyko występowania chorób układu krążenia oraz stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej

– uczczenie Św. Jana Pawła II

– Promocja Gminy Kościerzyna i regionu

 

II – Organizatorzy i współorganizatorzy:

– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Skorzewo

Dyrektor Biegów – Leszek Zblewski, tel. 604-787-570

– Urząd Gminy Kościerzyna

– Zakład Sportu Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna

– Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

– Zespół Szkół w Skorzewie

Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie

 

III – Termin i miejsce

30 maja 2015 r. Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie. Początek zawodów godz. 16:00. Start do biegu głównego o 17:15.

 

IV – Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu głównego przez stronę: www.elektronicznezapisy.pl do 28 maja do godz. 23.59 lub w dniu zawodów w biurze od godz. 13:00. Do biegów młodzieżowych tylko w biurze zawodów, które mieścić się będzie w Hali Sportowej przy ul. Peplińskiego w Skorzewie k. Kościerzyny. W biegach młodzieżowych nie ma opłat startowych. Opłata startowa w biegu głównym: 25 zł – wpłata do 15 maja 2015 r; po tym terminie opłata wynosi 35 zł. Wpłaty realizowane przez system DotPay w momencie zapisów systemem elektronicznym. W dniu imprezy wpłaty w biurze zawodów. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Mieszkańcy Skorzewa są zwolnieni z opłat startowych.

 

V – Warunki uczestnictwa

Biegi mają charakter masowy. Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są okazać aktualne badania lekarskie lub wypełnić oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. W biegach młodzieżowych, także w kategorii młodzieżowej biegu głównego, za powyższe odpowiadają rodzice, opiekun lub trener.

W biegu głównym mogą startować zawodnicy/zawodniczki z rocznika 2001 i starsi.

Osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze i podpisanie karty zgłoszenia.

 

VI – Kategorie i dystanse

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

1 – Bieg dziewczynek klasa „0” i młodsze (2008 i młodsze) – 150 m

2 – Bieg chłopców klasa „0” i młodsi (2008 i młodsi) – 150 m

3 – Bieg dziewcząt klas I-II (2006-2007) – 500 m
4 – Bieg chłopców klas I-II (2006-2007) – 500 m
5 – Bieg dziewcząt klas III-IV (2004-2005) – 500 m
6 – Bieg chłopców klas III-IV (2004-2005) – 500 m
7 – Bieg dziewcząt klas V-VI (2002- 2003) – 1000 m
8 – Bieg chłopców klas V-VI (2002- 2003) – 1000 m

9 – Bieg dziewcząt z gimnazjum (2001-1999) – 1000 m

10 – Bieg chłopców z gimnazjum (2001-1999) – 1000 m
11 – Bieg Główny kobiet i mężczyzn – 5 km z podziałem na kategorie wiekowe:

Kobiety: do 19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+.

Mężczyźni: do 19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+

O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia.

12 – Kategoria na najszybszą rodzinę – Drużyna rodzinna musi składać się z minimum 3 osób zgłoszonych przez kapitana drużyny np.: dwójki rodziców z dzieckiem, dwójki rodzeństwa i jednego z rodziców. Klasyfikacja rodzinna będzie prowadzona wg osobnego regulaminu.

 

VII – Nagrody i świadczenia dla zawodników

W biegach młodzieżowych nagrody za miejsca I-VI.

W biegu głównym w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I- III puchary i nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych nagrody za miejsca I-III.

 

Bity okolicznościowy medal dla każdego zawodnika, który ukończy bieg główny na dystansie 5km.

Dla zawodników zgłoszonych i opłaconych w terminie do 15 maja 2015 r. pamiątkowa biegowa koszulka oddychająca.

Każdy uczestnik biegów młodzieżowych otrzyma na mecie napój i słodki upominek.

W biegu głównym organizator zapewnia wodę na mecie i posiłek regeneracyjny.

Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą biegi zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów. W biegu głównym rozlosowanych będzie 5 wartościowych nagród w tym laptop. Nagrodę w losowaniu należy odebrać osobiście.

W każdej kategorii biegów młodzieżowych nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki i zawodnika ze Skorzewa. W kategorii rodzinnej dla 3 najszybszych rodzin puchary i nagrody rzeczowe. Nagroda specjalna dla najlepszej zawodniczki i zawodnika ze Skorzewa w kategorii OPEN biegu głównego oraz dla najlepszej rodziny ze Skorzewa.

 

VIII Postanowienia końcowe

– Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

– Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.

Uczestnicy biegu startują na swoją odpowiedzialność, nie będą ubezpieczani od NW.

– Uczestnik biegu głównego musi posiadać nr startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

– W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany

– Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biegów.

– Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204),

 

IX Kontakt

www: www.uks-skorzewo.pl e-mail: uks-skorzewo@o2.pl tel. 604-787-570

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *