Historia

Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Skorzewo powstał 8 września 2006 roku. Z inicjatywy Pana Leszka Zblewskiego na zebraniu założycielskim spotkali się nauczyciele i rodzice uczniów Zespołu Szkół w Skorzewie i razem podjęli uchwałę o powstaniu Klubu.

Głównym zadaniem Klubu jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów Zespołu Szkół w Skorzewie, a także mieszkańców Skorzewa i Gminy Kościerzyna. UKS jest także organizatorem wielu imprez sportowych, z których największą są Biegi Uliczne Pamięci Jana Pawła II oraz Marsz na orientację GARCZYN. W Klubie funkcjonuje sekcja lekkiej atletyki posiadająca licencję PZLA oraz sekcja piłkarska.

Działalność UKS Olimpijczyk możliwa jest głównie dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Kościerzyna, sponsorów, a także społecznej pracy jego członków.