Regulamin kategorii na najszybszą rodzinę

1. Reprezentację rodzinną stanowią  minimum trzy osoby zgłoszone przez kapitana rodziny w biurze zawodów w specjalnie wyznaczonym miejscu : „Zgłoszenia do kategorii rodzinnej”

2. Drużyna rodzinna musi składać się z minimum: dwójki rodziców z dzieckiem lub dwójki rodzeństwa i jednego z rodziców.

3. Drużyny zdekompletowane na mecie nie będą klasyfikowane.

4. Do klasyfikacji zalicza się wyniki (zajęte miejsca w swoich kategoriach wiekowych) trzech najlepszych członków rodziny.

5. O kolejności decyduje suma punktów zdobytych  osobno przez poszczególnych członków rodziny w poszczególnych biegach w swoich kategoriach wiekowych.

6. Klasyfikację  wygrywa rodzina, której suma punktów będzie najmniejsza.  Dalsza kolejność drużyn ustalana jest od najmniejszej do największej liczby punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują wyższe miejsca zajęte przez członków rodziny w biegu głównym.

7. Miejsce zajęte w biegu w swojej kategorii wiekowej oznacza liczbę punktów zdobytych przez członka rodziny.

Przykład:

Córka, która zajmie 5 miejsce w kategorii klas III-IV otrzyma 5 pkt. Syn który zajmie 3 miejsce kategorii gimnazjum otrzymuje 3 pkt. Tata, który zajmie 6 miejsce w biegu głównym w kategorii 40 lat i starsi otrzymuje 6 pkt. Razem rodzina zdobyła 14 pkt.

8. Nagrody:

– Dla trzech najszybszych rodzin puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

– Nagroda specjalna dla najszybszej rodziny ze Skorzewa.

9. Postanowienia końcowe:

– Regulamin jest spójny z postanowieniami regulaminu VIII Biegów Ulicznych Pamięci Jana Pawła II w Skorzewie.

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Biegów.

– Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Biegów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *