Regulamin Grand Prix Ziemi Kościerskiej

REGULAMIN
BIEGOWEGO GRAND PRIX ZIEMI KOŚCIERSKIEJ 2015
Garczyn – Skorzewo – Będomin – Kościerzyna

„Biegowe Grand Prix Ziemi Kościerskiej 2015” to cykl 4 niezależnych biegów przełajowych i ulicznych rozgrywanych od marca do października na terenie powiatu kościerskiego.

I CELE

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • Promocja Ziemi Kościerskiej
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Grand Prix w 2015 roku

II ORGANIZATORZY

 • Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Skorzewo
 • Kościerski Klub Morsów FORREST GUMP
 • Kościerski Uczniowski Klub Sportowy REMUS
 • GOKSiR Nowa Karczma
 • Koordynator Grand Prix – Leszek Zblewski, tel. 604-787-570

III WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Gmina Kościerzyna
 • Miasto Kościerzyna
 • Gmina Nowa Karczma
 • Powiat Kościerski

IV BIEGI ROZGRYWANE W RAMACH GRAND PRIX, TERMINY I DYSTANSE BIEGÓW

 • IV BIEG MORSA w GARCZYNIE, 1 marca 2015 r. dystans 6 km (bieg przełajowy)
 • VII BIEGI ULICZNE PAMIĘCI JANA PAWŁA II W SKORZEWIE, 30 maja 2015 r. dystans 5 km
 • XXXIII BIEG MAZURKA W BĘDOMINIE, 27 września 2015 r. dystans 5 km (bieg uliczno-przełajowy)
 • XXI KOŚCIERSKIE BIEGI ULICZNE, 10 października 2015 r. dystans 5 km
 • Planowane terminy w razie konieczności mogą ulec zmianie. Dokładne daty, trasy biegów a także szczegółowe zasady ich rozgrywania będą ujęte w regulaminach poszczególnych biegów.
 • ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE CYKLU GRAND PRIX odbędzie się nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu ostatniego biegu w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie.

V KLASYFIKACJA

W ramach Grand Prix Ziemi Kościerskiej będą prowadzone następujące klasyfikacje:
1 – Generalna kobiet i mężczyzn
2 – Kategorie wiekowe
Mężczyźni: do 19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+
Kobiety: do 19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
Zawodnik w momencie rejestracji do poszczególnych biegów zobowiązany jest do wpisania jednobrzmiąco swojego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. W przypadku, gdy w/w dane będą różniły się w poszczególnych biegach zawodnik może nie zostać klasyfikowany w całym cyklu.

VI PUNKTACJA W CYKLU GRAND PRIX

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna liczba punktów zgromadzona w trzech najlepszych startach, według zasady, czym mniejsza liczba punktów tym wyższe miejsce. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu.

VII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary, nagrody rzeczowe lub finansowe.
We wszystkich kategoriach wiekowych puchary lub statuetki za miejsca I-III.
Nagrody specjalne dla najlepszych zawodników z powiatu kościerskiego w klasyfikacji generalnej.
Wysokość nagród i ich rodzaj będzie uzależniony od hojności pozyskanych sponsorów.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą minimum 3 biegi otrzymają pamiątkowy okolicznościowy medal.

VIII INNE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga koordynator Grand Prix.
 • Protesty dotyczące wyników Grand Prix będą przyjmowane do 11.10.2015 r. do godz. 23:59 na adres mailowy: uks-skorzewo@o2.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane do 15.10.2015 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Szczegółowe zasady rozgrywania i uczestnictwa w poszczególnych biegach Grand Prix uregulowane są w ich odrębnych regulaminach.
 • Wszystkie biegi w ramach cyklu zostaną przeprowadzone z pomocą systemu chipów aktywnych do elektronicznego pomiaru czasu.
 • Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy.
 • Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie i w mediach.
IX KONTAKT
 • Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Skorzewo www.uks-skorzewo.pl, uks-skorzewo@o2.pl
 • Kościerski Klub Morsów FORREST GUMP www.koscierzynamorsy.pl , r.flisikowski@wp.pl
 • Kościerski Uczniowski Klub Sportowy REMUS www.remuskoscierzyna.p
 • GOKSiR Nowa Karczma www.nowakarczma.pl , goksir@nowakarczma.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *