Regulamin XXXIII Biegu Mazurka Dąbrowskiego

REGULAMIN

XXXIII BIEG MAZURKA DĄBROWSKIEGO – Będomin, 27.09.2015r.

(3 bieg w ramach cyklu: „Biegowe Grand Prix Ziemi Kościerskiej 2015)

I – Cele imprezy:

– popularyzacja najprostszej formy ruchu, jaką są biegi przełajowe

– umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w trudnej rywalizacji sportowej

– promocja walorów krajoznawczo-przyrodniczych Kaszub

– kultywowanie symboliki narodowej na przykładzie dworku – Muzeum

 

II – Organizatorzy i współorganizatorzy:

– Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku

– Powiat Kościerski

– Gmina Nowa Karczma

– Krajowa Rada Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

– Rada Wojewódzka Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku

– Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku

– Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie

– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie

– Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

– Uczniowski Klub Sportowy przy GOKSiR Nowa Karczma

– Zarząd Gminy Szkolnego Związku Sportowego w Nowej Karczmie

 

III – Termin i miejsce

27 września 2015 r. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Początek zawodów godz. 13:00. Start do biegu głównego o 13:40.

 

IV – Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do biegu głównego przez stronę: nowe.elektronicznezapisy.pl do 25 września do godz. 23.59.

W dniu zawodów w biurze od godz. 11:30. Opłata startowa w biegu głównym: 15 zł – wpłata do 22 września 2015 r; po tym terminie opłata wynosi 20 zł. Wpłaty realizowane przez system DotPay w momencie zapisów systemem elektronicznym. W dniu imprezy wpłaty w biurze zawodów. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Mieszkańcy Gminy Nowa Karczma i zawodnicy kategorii 70+ są zwolnieni z opłat startowych.

W przypadku płatności na konto, lub po terminie należy przedstawić przy weryfikacji dowód przelewu.

Nr konta: 69 8340 0001 0108 1100 2000 0001 w treści przelewu podajemy imię, nazwisko i dopisek: opłata startowa Bieg Mazurka 2015.

2. Zgłoszenia do biegów dla szkół podstawowych i gimnazjum tylko w biurze zawodów. Przyjmowane są zgłoszenia zarówno indywidualne, jak i na listach zbiorowych (szkoły, kluby, stowarzyszenia) opatrzonych podpisami dyrektorów i opiekunów grup

Osoby nie zgłoszone do startu w Sekretariacie Zawodów będą dyskwalifikowane

 

V – Warunki uczestnictwa

Biegi mają charakter masowy. Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są okazać aktualne badania lekarskie lub wypełnić oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. W biegach młodzieżowych, także w kategorii młodzieżowej biegu głównego, za powyższe odpowiadają rodzice, opiekun lub trener.

W biegu głównym na dystansie 5km mogą startować zawodnicy/zawodniczki z rocznika 2001 i starsi.

Osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze i podpisanie karty zgłoszenia.

 

VI – Program minutowy, kategorie i dystanse

 

11:30-12:30 – Przyjazd uczestników, zgłoszenia

13:00 – Otwarcie imprezy

13:20 – Bieg VIP-ów – ok. 200m

13:40 – Bieg Główny kobiet i mężczyzn – 5 km z podziałem na kategorie wiekowe:

Kobiety: do 19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+.

Mężczyźni: do 19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+

 

Biegi dla dzieci i młodzieży:

13:45 – bieg maluchów (2009 i młodsze) ok. 200 m

14:00 – Wymarsz na trasy biegowe
14:20 – Bieg dziewcząt rocznika 2008-2005) ok. 400 m
14:30 – Bieg chłopców rocznika 2008-2005) ok. 400 m
14:45 – Bieg dziewcząt rocznika (2004- 2003) ok. 800 m
15:00 – Bieg chłopców rocznika (2004- 2003) ok. 1000 m i wyjazd autokarem na start młodzików

15:15 – Bieg młodziczek (2002-2000) – 1500 m

15:20 – Bieg młodzików (2002-2000) – 2500 m

ok. 16:00 – Podsumowanie imprezy, klasyfikacje zespołowe

 

O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia.

 

VII – Nagrody i świadczenia dla zawodników

W biegach młodzieżowych nagrody za miejsca I-VI.

W biegu głównym w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I- III nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych upominki za miejsca I-III.

 

Medal dla każdego zawodnika, który ukończy bieg główny na dystansie 5km.

Zawodnikom organizator zapewnia posiłek regeneracyjny (do wyczerpania porcji)

Klasyfikacja zespołowa prowadzona w kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja.

Do klasyfikacji zespołowej zaliczane będzie 10 pierwszych miejsc z każdego biegu.

 

VIII – Postanowienia końcowe

– Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

– Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.

Uczestnicy biegu startują na swoją odpowiedzialność, nie będą ubezpieczani od NW.

– Uczestnik biegu głównego musi posiadać nr startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.

– Pomiar czasu i klasyfikację w biegu głównym przeprowadzi firma Good Time.

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

– W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany

– W trakcie trwania imprezy przestrzegany będzie program minutowy oraz niniejszy Regulamin

– Prawo interpretacji w/w dokumentów przysługuje wyłącznie Kierownikowi imprezy, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne

– We wszystkich sytuacjach obowiązująca jest deklaracja zawodnika dotyczącego przynależności podana na mecie do protokołu zawodów (może ona podlegać weryfikacji)

– Oficjalne podsumowanie imprezy nastąpi ok. o godz. 15.45

– Po zakończeniu imprezy nie będą przyjmowane żadne protesty dotyczące zawodów sportowych

– Opiekunowie grup zorganizowanych odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych w trakcie imprezy i zobligowani są do właściwej opieki nad wychowankami

– Uczestnicy imprezy nieodpłatnie mogą uczestniczyć we wszystkich elementach programu towarzyszących zawodom sportowym: festyn rekreacyjny, występy artystyczne, konkursy dodatkowe.

– Zwiedzanie Muzeum Hymnu Narodowego jest bezpłatne, ale dla dzieci i młodzieży, jedynie w grupach zorganizowanych pod opieką wychowawcy

– Organizator nie zapewnia szatni zawodników, a także nie odpowiada za rzeczy zagubione

– Koszty dojazdu, ubezpieczenia i dodatkowego wyżywienia ponoszą uczestnicy imprezy

– W każdej sytuacji należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym obsługującym imprezę

– W sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Kierownik imprezy w porozumieniu z Organizatorem – decyzja jest ostateczna i nieodwołalna

– Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy.

– Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).

– Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w Internecie i w mediach.

 

IX – Kontakt

GOKSiR Nowa Karczma – tel. 58 680-06-04 E-mail: goksir@nowakarczma.pl

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie – tel. 58 686-40-98

 

Strona Biegowego Grand Prix Ziemi Kościerskiej : www.facebook.com/gpxkoscierzyna

Regulamin GPX Ziemi Kościerskiej dostępny na stronie www.uks-skorzewo.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BĘDOMINA !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *