Regulamin kategorii rodzinnej

REGULAMIN
KATEGORII NA NAJSZYBSZĄ RODZINĘ
X Biegów Ulicznych Pamięci Jana Pawła II w Skorzewie – 26 maja 2018 r.

 

 1. Reprezentację rodzinną stanowią minimum trzy osoby zgłoszone przez kapitana rodziny w biurze zawodów w specjalnie wyznaczonym miejscu : „Zgłoszenia do kategorii rodzinnej”
 2. Drużyna rodzinna musi składać się z minimum: dwójki rodziców z dzieckiem lub dwójki rodzeństwa i jednego z rodziców.
 3. Drużyny zdekompletowane na mecie nie będą klasyfikowane.
 4. Do klasyfikacji zalicza się wyniki (zajęte miejsca w swoich kategoriach wiekowych) trzech najlepszych członków rodziny.
 5. O kolejności decyduje suma punktów zdobytych osobno przez poszczególnych członków rodziny w poszczególnych biegach w swoich kategoriach wiekowych.
 6. Klasyfikację wygrywa rodzina, której suma punktów będzie najmniejsza. Dalsza kolejność drużyn ustalana jest od najmniejszej do największej liczby punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują wyższe miejsca zajęte przez członków rodziny w biegu głównym.
 7. Miejsce zajęte w biegu w swojej kategorii wiekowej oznacza liczbę punktów zdobytych przez członka rodziny.

  Przykład:
  Córka, która zajmie 5 miejsce w biegach dla dzieci w swojej kategorii otrzyma 5 pkt. Syn który zajmie 3 miejsce kategorii M do 15 lat w biegu głównym otrzymuje 3 pkt. Tata, który zajmie 6 miejsce w biegu głównym w kategorii 40 lat i starsi otrzymuje 6 pkt. Razem rodzina zdobyła 14 pkt.

 8. Nagrody:
  • Dla trzech najszybszych rodzin puchary i nagrody rzeczowe
  • Nagroda specjalna dla najszybszej rodziny ze Skorzewa.
 9. Postanowienia końcowe:
  • Regulamin jest spójny z postanowieniami regulaminu X Biegów Ulicznych Pamięci Jana Pawła II w Skorzewie.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Biegów.
  • Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Biegów.