Regulamin VIII Biegów Ulicznych Pamięci Jana Pawła II

I Cele imprezy

– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywności ograniczającej ryzyko występowania chorób układu krążenia oraz stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej
– Uczczenie Św. Jana Pawła II
– Promocja Gminy Kościerzyna i regionu

II Organizatorzy i współorganizatorzy

– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Skorzewo
Dyrektor Biegów – Leszek Zblewski, tel. 604-787-570
– Urząd Gminy Kościerzyna
– Zakład Sportu Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna
– Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
– Zespół Szkół w Skorzewie
– Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie
– Sołectwo Skorzewo
– OSP Skorzewo

III Termin i miejsce

4 czerwca 2016 r. Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie k/Kościerzyny. Początek zawodów godz. 16:00.

Start do biegu głównego o 17:15.

IV Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu głównego przez stronę: www.elektronicznezapisy.pl do 1 czerwca do godz. 23:59 lub w dniu zawodów w biurze od godz. 13:00. Do biegów młodzieżowych tylko w biurze zawodów, które mieścić się będzie w Hali Sportowej przy ul. Peplińskiego w Skorzewie k. Kościerzyny. W biegach młodzieżowych nie ma opłat startowych. Opłata startowa w biegu głównym: 15 zł – wpłata do 30 maja 2016 r; po tym terminie opłata wynosi 25 zł. Wpłaty realizowane przez system DotPay w momencie zapisów systemem elektronicznym. W dniu imprezy wpłaty w biurze zawodów. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Mieszkańcy Skorzewa oraz osoby z kategorii 70+ i starsi, są zwolnieni z opłat startowych.

V Warunki uczestnictwa

Biegi mają charakter masowy. Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są okazać aktualne badania lekarskie lub wypełnić oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. W biegach młodzieżowych, także w kategorii młodzieżowej biegu głównego, za powyższe odpowiadają rodzice, opiekun lub trener.

W biegu głównym mogą startować zawodnicy/zawodniczki z rocznika 2002 i starsi.

Osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze i podpisanie karty zgłoszenia.

VI Kategorie i dystanse

Biegi dziecięce i młodzieżowe:

1 – Bieg dziewczynek klasa „0” i młodsze (2009 i młodsze) – 150 m

2 – Bieg chłopców klasa „0” i młodsi (2009 i młodsi) – 150 m

3 – Bieg dziewcząt klas I-II (2008-2007) – 500 m

4 – Bieg chłopców klas I-II (2008-2007) – 500 m

5 – Bieg dziewcząt klas III-IV (2006-2005) – 500 m

6 – Bieg chłopców klas III-IV (2006-2005) – 500 m

7 – Bieg dziewcząt klas V-VI (2004- 2003) – 1000 m

8 – Bieg chłopców klas V-VI (2004- 2003) – 1000 m

9 – Bieg dziewcząt z gimnazjum (2002-2000) – 1000 m

10 – Bieg chłopców z gimnazjum (2002-2000) – 1000 m

11 – Bieg Główny kobiet i mężczyzn – 5 km z podziałem na kategorie wiekowe:

Kobiety: do 19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+.

Mężczyźni: do 19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+

O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia.

12 – Kategoria na najszybszą rodzinę – Drużyna rodzinna musi składać się z minimum 3 osób zgłoszonych przez kapitana drużyny np.: dwójki rodziców z dzieckiem, dwójki rodzeństwa i jednego z rodziców. Klasyfikacja rodzinna będzie prowadzona wg osobnego regulaminu.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

W biegach młodzieżowych nagrody za miejsca I-VI.

W biegu głównym w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I- III puchary i nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych nagrody za miejsca I-III.

Odlewany okolicznościowy medal dla każdego zawodnika, który ukończy bieg główny na dystansie 5 km.

Każdy uczestnik biegów młodzieżowych otrzyma na mecie napój i słodki upominek.

W biegu głównym organizator zapewnia wodę na mecie i posiłek regeneracyjny.

Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą biegi zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów. W biegu głównym rozlosowanych będzie 5 wartościowych nagród w tym LAPTOP lub TV LED. Nagrodę w losowaniu należy odebrać osobiście.

W każdej kategorii biegów młodzieżowych nagroda rzeczowa dla najlepszej zawodniczki i zawodnika ze Skorzewa. W kategorii rodzinnej dla 3 najszybszych rodzin puchary i nagrody rzeczowe. Nagroda specjalna dla najlepszej zawodniczki i zawodnika ze Skorzewa w kategorii OPEN biegu głównego oraz dla najlepszej rodziny ze Skorzewa.

VIII Postanowienia końcowe

– Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
– Uczestnicy biegu startują na swoją odpowiedzialność, nie będą ubezpieczani od NW.
– Uczestnik biegu głównego musi posiadać nr startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
– Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
– W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany
– Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biegów.
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
– Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204),

IX Kontakt

www: www.uks-skorzewo.pl
e-mail: uks-skorzewo@o2.pl
tel. 604-787-570

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *